CHƯƠNG TRÌNH TẶNG KEY TỪ DIỂN ĐÀN AVIRA VIỆT NAM “1 PHÚT ĐĂNG KÝ, 1 NĂM MIỄN PHÍ”

 

 Caydudo.com xin chào Quí Khách Hàng, sau 6 tháng làm nhà phân phối độc quyền sản phẩm Avira tại Đông Dương, chúng tôi cảm thấy rằng số lượng câu hỏi thắc mắc của Quí Khách đang sử dụng sản phẩm của Avira thật sự làm bộ phận hổ trợ khách hàng trực tuyến không thể phục vụ một cách hoàn hảo như mong muốn, vì lẽ đó diển đàn avirablog.caydudo.com đã được thành lập để thực hiện công tác hổ trợ quí khách hàng tốt hơn và hoàn hảo hơn, môi trường forum vốn thoải mái sẽ giúp đưa chúng tôi và Quí Khách lại gần nhau hơn. Để kỷ niệm khoảnh khắc này chúng tôi có thiết kế một chương trình nhỏ nhằm để tặng 40 license 1 năm và 150 license 3 tháng của Avira cho mọi người.

 

Chi tiết về thể lệ và cơ cấu giải thưởng chương trình mọi người hãy truy cập theo đường link sau : http://avirablog.caydudo.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=120&p=192#p192